Reference Sires

Home Mares Foals Family For Sale Links Email

Ibn El Hilal

  El Hilal x *Naama

 

Abraxas Moonstruk

  ET Crown Prince x SF Moon Maiden

 

Eternety

Sharem El Sheikh x Tomboy

 

El Hadiyyah

 *Ansata Ibn Halima x Ansata Jellabia

 

Jabbaar El Halimaar MH

  El Halimaar x Sanaata

 

VP Regal Heir

 El Hilal x Bint Sammara

Emir Ibn Farazdac

 *Farazdac x MFA Sabria

 

Desert HS Hero

HS Hero x Abraxas Habielaa (x ET Crown Prince)